ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τόπος: Καπανδρίτι Αττικής

Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο επιτυχώς

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εργασίες προμήθειας αεραγωγών στο νέο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στο Καπανδρίτι Αττικής.

  • Date: 04/08/2014