ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

Ανάδοχος: ELECTRO LINE A.E.

Τόπος: Αθήνα

Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εγκαταστάσεις δικτύων αεραγωγών κλιματισμού και εξαερισμού στο κτίριο της κεντρικής Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ στην οδό ΑΘηνάς, Ομόνοια στην Αθήνα.

  • Date: 27/03/2014