ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Χωρίς Κατηγορία | Comments Off on ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση δικτύων εξαερισμου, αέρισμου και κλιματισμου στους χώρους του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στο Κολωνάκι, Αθήνα.