ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ

Χωρίς Κατηγορία | Comments Off on ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ

ANAΔΟΧΟΣ: ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. |

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ |

1. Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων αεραγωγών.

2. Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύων εύκαμπτων  αεραγωγών.

3. Εγκατάσταση στομίων προσαγωγής και επιστροφής.

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής μόνωσης αεραγωγών KFLEX 12mm.

5. Eγκατασταση ΚΚΜ και ηχοπαγιδων.